Други продукти

Стоманени шевни и безшевни тръби


Електрозаварени (шевни) черни тръби с кръгло сечение произведени чрез горещо валцуване по външния диаметър и редукция на дебелината на стената в горещо състояние.

Диаметри: от 3/8” (Ф17,2 мм) до 3” (Ф88,9 мм)

Дебелини на стените: от 2,0 до 5,0 мм

 

Безшевни стоманени тръби - Горещо валцовани и студено валцовани изработени от конструкционни и нисколегирани марки стомани с приложение в тръбопроводни инсталации, газопроводни инсталации


Размери за горещо валцовани тръби:
Диаметри: от Ф 21,3 до Ф 229 мм;
Дебелини на стените: от 2,3 до 60 мм;


Размери за студено валцовани тръби:
Диаметри: от Ф 16 до Ф 108 мм;
Дебелини на стените: от 2 до 12,5 мм;

Поцинковани тръби и фитинги


Стоманени електро-заварени поцинковани тръби произведени чрез горещо валцоване

Диаметри: от 1/2" (21,3 мм) до 4" (114,3 мм)

Дебелина на стената: от 2,65 до 4,50 мм

Дължина на тръбите: Пръти по 6 м

Стандарт: DIN 2440, DIN 10204

Помпи и помпени станции


* Дренажни и канализационни потопяеми

* Сондажни

* Многостъпални

* Циркулационни

* Противопожарни групи

Геотекстил


Геосинтетичните материали изпълняват следните основни функции:

Разделяне - Предотвратяват смесването на почви с различни физически свойства.

Филтриране - Предотвратяват навлизането на почвени частици като същевременно позволяват преминаване на водата. Гарантират трайно използване на линейни и повърхностни дренажи.

Армиране - Като армиращи елементи в подземни конструкции или асфалтови слоеве поемат възникващите вследствие на натоварването на армираната система.

Защита - Поставени върху защитно покритие или хидроизолационен материал предотвратяват увреждането им, с което гарантират тяхната ефикасност.

Защита от ерозия - Предотвратяват отнасянето на почвените частици при застрашените от ерозия площи.

Дрениране - Под формата на повърхностен дренаж пропускат навлизащата вода.

 

ПРОДУКТОВА ГАМА:

* Класически геотекстил

* Георешетки и геоклетки

* Дренажни композити, продукти за ерозионна защита

* Бентонитни и уплътнителни мембрани