За нас

ИНФРАКОМПЛЕКТ ГРУП АД е създадена през 2011г.

За краткото време от създаването си дружеството успя да се наложи на пазара и да завоюва сериозни позиции в комплексните доставки на системи за водопровод, газопровод и канализация.  

Ние предлагаме цялостно комплектоване с материали за инфраструктурни проекти - тръби от HDPE, PP, GRP и PVC, набор от всички видове фитинги за тях, чугунена арматура, шахти, капаци и решетки за шахти, кабелозащитни тръби и др.  

Наши партньори са водещи български и чуждестранни фирми производители в тези области.
 
Доставките на всички продукти, които предлагаме се придружават с изискваните от закона документи.  

В съответствие с изградената в дружеството система за контрол на качеството ISO 9001:2008 постоянно се следят изискванията и очакванията на клиентите и тяхната удволетвореност от съвместната ни работа.

Водещо начало в нашата дейност е напълно съобразяване с изискванията на клиентите и предлагането на качествени продукти на конкурентни цени.

СТЕЛАЖИ