Полиетиленови тръби от PEHD

Полиетиленовите тръби се характеризират с много добри физикохимични свойства, което обяснява и все по-широката им употреба в практиката при пренос на разнообразни течни и газообразни продукти. Считат се и за много добра алтернатива на т. нар. традиционни материали като цимент, азбест, чугун, стомана. Предлагат се под формата на рула или пръти с различна дължина и в широк диапазон от диаметри.

Като основни предимства на полиетиленовите тръби обикновено са посочват ниското относително тегло в сравнение с тръбите от стомана или чугун, лесният и бърз монтаж, както и възможността за бързи и лесни ремонтни работи. Те са устойчиви на агресивното въздействие на широк кръг химични съединения, на бактерии, гъби и други. Сред предимствата им са и ниското съпротивление на стените на тръбите поради високата степен на гладкост, което не позволява натрупването на отлагания, фактът, че не са податливи на корозия, еластичността и дългият експлоатационен срок. Характеризират се с висока устойчивост на удар, на ниски температури, спуквания и т. н.

Полиетиленовите тръби, използвани за водоснабдяване, не са токсични и отговарят на хигиенните стандарти на Министерство на здравеопазването, които се отнасят за изделията за пренасяне на хранителни течности.

Тръби от PEHD за пренос на вода


Предназначение: за водоснабдяване
Материал: Полиетилен тип РЕ100, РЕ100RC
Размери: от DN20 до DN630
Номинално налягане: от PN6 до PN25
Дължина на тръбите: Пръти по 6 и 12м и рула по 50 и 100м (на рула се навиват тръби с размер до DN110 и с номинално налягане PN8, PN10, PN16)
Техника на свързване: Челно, муфово, електрозаваряване, бързи механични връзки
Стандарт:
БДС EN12201


Download:

Тръби от PEHD за пренос на газ


Предназначение: за газоснабдяване
Материал: Полиетилен тип РЕ100, РЕ100RC
Размери: от DN20 до DN630
Номинално налягане: PN8 (SDR17), PN12,5 (SDR11)
Дължина на тръбите: Пръти по 6 и 12м и рула по 50 и 100м (на рула се навиват тръби с размер до DN110)
Техника на свързване: Челно, муфово, електрозаваряване
Стандарт:
БДС EN1555