Проекти

Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Кнежа


Подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на град Кнежа, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното...

Прочети още...

Подобрение на ВИК-системата на град Ловеч


Дейностите по този проект обхващат част от територията на Ловеч: кварталите Дръстене и Гозница, Източна индустриална зона и Северна индустриална зона "Баховско шосе". Преидвижда се изграждане на дюкер от дъждопреливник № 1 в кв. "Вароша"...

Прочети още...

Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Бобов дол


Реализацията на проекта включва доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа, на канализационната мрежа за дъждовна и битова отпадна вода и изграждане на ПСОВ в гр. Бобов дол

Прочети още...