Подобрение на ВИК-системата на град Ловеч

Дейностите по този проект обхващат част от територията на Ловеч: кварталите Дръстене и Гозница, Източна индустриална зона и Северна индустриална зона "Баховско шосе".

Преидвижда се изграждане на дюкер от дъждопреливник № 1 в кв. "Вароша" под река Осъм, включващ се в колектор по ул. "Осъмска" в града.

Общата дължина на водопроводната мрежа - рехабилитирана и новоизградена с главни водопроводни клонове, ще бъде 6215 м. 299 ще са сградните водопроводни отклонения (рехабилитирани и новоизградени). 6629 м ще е общата дължина на канализационната мрежа (новоизградена канализационна мрежа, в т.ч. главни канализационни клонове).

Общият брой на сградните канализационни отклонения е 401.

С изграждането на всичко това се постига 100 процента канализация на града.